Урлагийн Гавъяат Зүтгэлтэн зураач Я.Оюунчимэгийн бие даасан үзэсгэлэн