White mountains

Photo: 
Todd R. Forsgren
White mountains

oil on canvas, 27x30